انکر بولت شیمیایی

کاشت بولت شیمیایی :
در این روش ایتدا سطح مورد نظر توسط ابزار مخصوص سوراخکاری سوراخ شده و بعد وسیله باد سوراخ مورد نظر عاری از گرد و غبار میشود و درمرحله بعد چسب مخصوص بتن ( چسب هیلتی ، کالم ، ممو و …) داخل سوراخ بوسیله دستگاه مخصوص تزریق میشود و در انتها بولت یا میلگرد یا راد در سوراخ کاشته میشود